Bởi {0}
logo
Suzhou Konlida Precision Electronic Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: CNC có độ chính xác, độ chính xác chết cắt sản phẩm, bánh răng và dây buộc, điện từ che chắn vật liệu, quản lý nhiệt sản phẩm
Thứ tự xếp hạng1 giao hàng đúng hạn trong Thanh răngTotal floorspace (15,000㎡)Years in industry(17)Patents awarded (12)Supplier assessment procedures

bởi {0}